CHS Řevnické Tornádo


PÁLAVA CUP

16.08.2014 00:00
Zúčastnili jsme se i II. ročník prestižní klubové soutěže
Pálava CUP
se zadáváním titulu CACIT, res.CACIT, CACT a res.CACT; 
Zkouší se podle řádů FCI „Spéciale épreuve terre et eau“ 
/Pole a Voda/, se přiznáváním lovecké upotřebitelnosti 
Soutěž je přístupná všem plemenům kontinentálních ohařů.      
 
Zkouška byla velmi přísně hodnocena a tudíž výsledek tomu odpovídá. Došli 4 psi a z toho jeden v II.ceně a 3 v III.ceně.
 
 
                             PÁLAVA CUP 2014
1.Pedro z Vápenek    KO   člp/ko/79968   10.5.2012    Pavel Navrátil    26.b    II.cena
2.Theo z Taranky    EB   člp/eb/787/12   23.7.2010    Marcela Horáčková   25.b   III.cena
3.Aurora Šedé Tornádo   VOK  člp/vok/7729   27.11.2009   Ludmila Jahelková   22.b   III.cena
4.Archybald  Bohemia Barrozi  VOK  člp/vok/8345   3.4.2011  Kateřina Bárvínková   16.b  III.cena
5.Dario del Buon Santo   SPI  člp/spi/34      27.3.2011    vítězslav Havlík     0  hledání
6.Amos Fluidum Centauri   BFP   člp/bfp/10      26.3.2012   Richard Czech     0   nahánění voda
7.Princ z Vápenek   KO   člp/ko/79969      10.5.2012   Pavel Navrátil    0  vystavování
8.Abigaille from Gattes of Heaven  VOK člp/vok/8709    23.3.2012  Gabriela Puršová   0  nahánění
voda
9.Agáta Řevnické Tornádo  VOK  člp/vok/9295    28.8.2013    Ludmila Jahelková  0  nahánění voda
10.Aspect Cocolote  MOK  člp/mok/4511       5.4.2013    Romana Hudečková   0  nahánění voda
11.Aggy z Borovnických lesů  KO  člp/vok/80162    5.7.2012  Radka Jelínková  0  vystavování

—————

Zpět